Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver personuppgiftsbehandlingen som sker i Mora Contract Manufacturing AB ("MCM", "vi", "oss" och "vår"). Nedan beskrivs vår behandling dina personuppgifter och hur vi ser till att behandlingen av dina personuppgifter utförs på ett ansvarsfullt sätt och enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Din integritet är viktig för oss och vi uppmuntrar dig därför att läsa igenom denna policy noggrant. Vi kan komma att uppdatera denna integritetspolicy i det fall det sker ändringar i vår personuppgiftsbehandling, t.ex. att vi behandlar fler av dina personuppgifter än vad som beskrivs nedan.

 

INLEDNING

Denna integritetspolicy gäller för dig som är besökare på vår webbplats, tar kontakt med oss via e-post eller kontaktformulär på vår hemsida, eller är extern intressent.

 

MCM är personuppgiftsansvarig för den behandling som utförs av oss eller av andra för vår räkning. Det betyder att vi bestämmer varför och på vilket sätt dina personuppgifter ska behandlas. Om du har några frågor om hur dina personuppgifter behandlas kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna som finns längst ned i det här dokumentet.

 

Vår webbplats kan ibland bädda in innehåll från externa källor, exempelvis pressmeddelanden. Genom att följa externa källor kan du som besökare på vår hemsida komma att bli omdirigerad till en webbplats som MCM inte är personuppgiftsansvarig för och som vi inte har åtkomst till, och inte kan styra över, inklusive cookies eller de uppgifter de samlar in. Du bör kontrollera relevanta webbplatser för ytterligare information när du lämnar MCMs hemsida.

 

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS OCH FÖR VILKA ÄNDAMÅL

Beroende på i vilken roll vi kommer i kontakt med dig så behandlar vi olika typer av personuppgifter. I din kontakt med MCM kommer du att lämna viss information till oss såsom exempelvis namn och kontaktuppgifter. Dina personuppgifter har inhämtats antingen direkt från dig eller från din arbetsgivare i samband med det affärsförhållande som föreligger mellan oss och din arbetsgivare.

 

Externa intressenter

De personuppgifter som behandlas när du är extern intressent till oss är:
Namn, e-postadress och ev. andra uppgifter du själv lämnar till oss i samband med din kommunikation med oss.

 

Uppgifterna behandlas för att kommunicera med dig i ditt ärende med oss, för marknadsföringsändamål, t.ex information om MCM och för att möjliggöra nya affärer för MCM.

 

Anställda hos våra leverantörer och/eller kunder

De personuppgifter som vi behandlar om dig som anställd hos en leverantör och/eller kund till oss är:
Namn, yrkesmässiga kontaktuppgifter och ev. andra uppgifter du själv eller din arbetsgivare lämnar till oss i samband med din kommunikation med oss.

 

Uppgifterna behandlas för att kommunicera med dig i ditt ärende, för administrering av och/eller fullgörande av avtal mellan oss och din arbetsgivare.

 

LAGLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER

MCM behandlar dina personuppgifter när det är i vårt berättigade intresse att behandla dem. Så är exempelvis fallet för den behandling som sker i samband med att du besöker vår webbplats eller kontaktar oss via e-post eller kontaktformulär (inkl. den efterföljande hanteringen av ärendet och marknadsföring).

 

Som anställd hos en kund eller leverantör till oss kommer vi också att behandla dina personuppgifter för att fullgöra det avtal som finns mellan oss och din arbetsgivare.

 

LAGRINGSPERIOD

Dina personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag (t.ex. för bokföringsändamål i enlighet med bokföringslagen). Vi lagrar också personuppgifter för att kunna fullgöra avtal eller så länge vi bedömer att vi har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifterna eller när det krävs att vi sparar dem enligt preskriptionslagen. Du kan när som helst avanmäla dig från prenumerationer på pressmeddelanden, nyhetsbrev och liknande och dina uppgifter kommer då inte längre att sparas för detta ändamål.

 

Information, bilder och nyhetsnotiser som vi publicerar på hemsidan med stöd av vårt berättigade intresse bevaras så länge det finns ett nyhetsvärde i informationen som finns publicerad och ändamålet kvarstår.

 

DINA RÄTTIGHETER ENLIGT DATASKYDDSLAGSTIFTNINGEN

I samband med att vi behandlar dina personuppgifter har du enligt dataskyddslagstiftningen, under vissa förutsättningar, vissa rättigheter. Dessa är:
• Rätt till tillgång (registerutdrag); en rätt att få kopia på de uppgifter vi behandlar om dig och information om de uppgifter som behandlas
• Rätt till rättelse; en rätt att få felaktiga uppgifter rättade
• Rätt till radering; en rätt att få uppgifter raderade
• Rätt till begränsning av behandling; rätt att begära att vår behandling begränsas (t.ex. under den period som du begärt att • uppgifter ska rättas och vi undersöker huruvida de är korrekta)
• Rätt till dataportabilitet; rätt att kräva att dina uppgifter flyttas från oss till en annan personuppgiftsansvarig
• Rätt att invända mot vår behandling
• Rätt att inge klagomål till tillsynsmyndighet (Datainspektionen) om du anser att vår behandling inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen

 

KONTAKTUPPGIFTER TILL PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas, eller om du vill utöva någon av rättigheterna ovan, vänligen kontakta oss på nedan kontaktuppgifter:

 

Mora Contract Manufacturing AB
Att: Privacy
Älvstigen 19
792 95 Mora
info@mcmab.nu

 

COOKIEPOLICY

INTRODUKTION TILL COOKIES

Vi använder cookies på vår webbplats och samlar därmed in vissa personuppgifter om personer som använder vår webbplats. I denna cookiepolicy förklarar vi vilka cookies vi använder, vad de används till och vilka val du kan göra gällande våra cookies. Se integritetspolicyn ovan angående dina övergripande rättigheter i förhållande till oss och hur du kan utöva dina rättigheter gällande behandlingen av dina personuppgifter.

 

VAD ÄR EN COOKIE

En cookie är en liten textbaserad fil som placeras på din dator, mobiltelefon eller liknande enhet, med information om din navigering på webbplatsen. Det finns tillfälliga och permanenta cookies. Tillfälliga cookies, även kallade sessionscookies, sparas i din enhet tills du stänger webbläsaren. Permanenta cookies har ett utgångsdatum och när detta datum har passerat raderas cookien när du återvänder till webbplatsen som skapade den.

 

Cookies kan vara “förstapartscookies” eller “tredjepartscookies”. Förstapartscookies är cookies som placeras på webbplatsen av MCM. Tredjepartscookies är cookies som placeras på webbplatsen av en annan part än MCM.

 

VILKA COOKIES ANVÄNDS OCH I VILKET SYFTE

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (“Google”). Google Analytics använder cookies (textfiler som placeras på din dator) för att hjälpa webbplatsadministratören att analysera hur besökarna använder webbplatsen. Informationen som genereras av en sådan cookie genom din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i USA. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om aktiviteter på webbplatsen och för att tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbplatsen och användning av internet.

 

Google kan också överföra denna information till tredje part om det krävs enligt lag, eller om en tredje part behandlar informationen på uppdrag av Google. Google kommer inte att länka din IP-adress till annan data som Google har. Genom att använda denna webbplats och godkänna cookies samtycker du till behandling av uppgifter om dig av Google på det sätt och för de ändamål som beskrivs ovan.

 

LAGLIG GRUND FÖR BEHANDLING AV COOKIES

MCM behandlar dina personuppgifter enligt ovan om du väljer att tillåta cookies från denna webbplats. Om samtycke inte ges lagras inga uppgifter om dig.

 

ATT NEKA COOKIES

Om du inte vill tillåta att cookies lagras på din enhet kan du vanligtvis helt eller delvis stänga av dem i dina webbläsarinställningar. I vissa webbläsare kan du till exempel välja att blockera alla cookies, bara acceptera förstapartscookies eller ta bort cookies när du stänger din webbläsare. Du kan också radera cookies som lagrats från tidigare i dina webbläsarinställningar. Om inget val görs när webbplatsen frågar om lagring av cookies, kommer inga cookies att lagras.

 

KONTAKTUPPGIFTER TILL PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas, eller om du vill utöva någon av rättigheterna ovan, vänligen kontakta oss på nedan kontaktuppgifter:

 

Mora Contract Manufacturing AB
Att: Privacy
Älvstigen 19
792 95 Mora
info@moracontractmanufacturing.se