2024-03-07
Mora Contract Manufacturing stärker positionen genom förvärv av InstaCNC

Mora Contract Manufacturing (MCM), en framstående leverantör inom verkstadsindustrin specialiserad på metallprodukter och ägt av Eitrium AB sedan 2022, tillkännager idag sitt strategiska förvärv av InstaCNC. Syftet med förvärvet är att ytterligare stärka MCM:s position som en ledande legotillverkare med betydande teknisk kompetens för utveckling och tillverkning av avancerat formade metallkomponenter.

 

Förvärvet medför att MCM ökar sin tekniska kompetens, tillgänglighet, flexibilitet och snabbhet. Denna ökade kapacitet kommer att leda till en ännu smidigare och mer anpassningsbar kundupplevelse för MCM:s breda kundbas. Med hög kompetens, imponerande hantverkskunnande och djup materialkunskap erbjuder MCM inte bara högkvalitativa konstruktioner utan också kreativa och smarta lösningar för att möta varje kunds unika behov.

 

Jonas Wassdahl, ägare av InstaCNC, kommer att spela en avgörande roll i denna övergång genom att anta en position som teknisk säljare på Mora Contract Manufacturing. Hans breda kunskap inom design och konstruktion förväntas vara en värdefull tillgång för MCM:s kunder och ytterligare stärka företagets erbjudande.

 

“Mora Contract Manufacturing är glada över att välkomna Jonas Wassdahl och InstaCNC till vår organisation. Detta förvärv kommer att ytterligare befästa vår position som en legotillverkare med teknisk spetskompetens och möjliggöra ännu bättre support för våra kunders unika behov,” säger Johan Molin, VD för Mora Contract Manufacturing.

 

Om Mora Contract Manufacturing (MCM):

Mora Contract Manufacturing är en högkvalitativ leverantör inom verkstadsindustrin med specialiserat fokus på metallprodukter. Med lång erfarenhet och brett kunnande utför MCM krävande arbeten inom metallbearbetning och legotillverkning. Företaget ägs av Eitrium AB och har etablerat sig som en pålitlig partner för kunder som kräver högkvalitativa och tekniskt avancerade metallkomponenter.

 

Om InstaCNC:

InstaCNC är specialiserade på tillverkning av fåstycksdetaljer med korta ledtider. Företaget erbjuder prototyper, maskindelar, fixturer och verktyg med hög precision. Genom CNC-bearbetning och plåttillverkning levererar InstaCNC komponenter av högsta kvalitet och är känt för att erbjuda korta ledtider på avancerad tillverkning med ett digitalt orderflöde.

 

 

För ytterligare information kontakta:
Johan Molin, VD för Mora Contract Manufacturing
070 573 27 73
johan.molin@moracontractmanufacturing.se